tel.: +48 783 00 83 83           aktywuj@wodoaktywni.com

5 zasad dobrego systemu motywacji

5 zasad dobrego systemu motywacji

System motywacyjny działa wyłącznie wtedy, kiedy Menadżer zarządzający zespołem wdraża go umiejętnie, wykorzystując pełen zakres możliwości nagród i wynagrodzeń. Brak podstawowych umiejętności może sprawić, że wdrażany system nie spełnia swojej funkcji.

Oto 5 zasad dobrego systemu nagród i motywacji pracowników:

 1. Satysfakcjonujące, adekwatne wynagrodzenie
  Premie, prowizje, system akordowy czy zadaniowy pozwalają na takie kształtowanie wysokości wynagrodzenia, by przynosiło korzyści dla obu stron: dla pracownika i przedsiębiorstwa. Premie nie narażają pracodawcy na dodatkowe, obciążające firmę koszty, ponieważ można ją wypłacać z zysku osiągniętego przez pracownika. Zarobki są ponadto najlepszym sposobem na kształtowanie określonych zachować pracowników, zgodnie z założeniami przedsiębiorstwa.
   
 2. Podmiotowe traktowanie pracowników
  Jeśli wszyscy członkowie teamu będą mieli poczucie właściwego traktowania ich przez swoich przełożonych, poczują satysfakcję i chęć zaangażowania. Ważne jest indywidualne podejście do każdego pracownika, z uwzględnieniem tego, że każdy człowiek jest inny i należy mu się spersonalizowany sposób współpracy. W zawiązaniu relacji pomocne są rozmowy, ankiety, wdrażanie pomysłów pracowników, konkursy na najlepsze rozwiązania, usprawniające pracę itp. Wszystko to sprawia, że pracownik będzie miał pewność, że przełożony liczy się z jego zdaniem, a jego pomysły są wartościowe.
   
 3. Jasno i wyraźnie określone zasady systemu motywacyjnego
  To pracodawca powinien określić misję firmy oraz wyznaczyć zasady, według których pracownicy będą motywowani. Pozwala to konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów i realizację powierzonych zadań. Jasne zasady zapobiegają przed poczuciem niesprawiedliwości, pominięcia i wykorzystania przez pracodawcę.
   
 4. Margines swobody
  Samodzielność pobudza do myślenia, kreatywności i sprytu. Dodatkowo, pracownik, mogący swobodnie realizować zlecone zadania czuje, że pracodawca mu ufa i uważa go za kogoś kompetentnego. Zaufanie powinno być zawsze elementem wypracowanym, czymś, na co trzeba zasłużyć i pielęgnować.
   
 5. Unikanie monotonii w pracy
  Zorganizowanie imprezy pracowniczej, pikniku, czy atrakcyjnej wycieczki to nie tylko nagroda za ciężką pracę, ale także okazja do tego, by pokazać swoim pracownikom swoją inną stronę. Szefowie mogą na kilka godzin zapomnieć o dress codzie i deadlinach i skupić się na osobowościach swoich podwładnych. Menadżer będzie mógł z łatwością zauważyć silne i słabe strony teamu podczas imprezy integracyjnej.
kreator eventu
×
KREATOR EVENTU
Stwórz własny event
- ilość osób
- czas eventu ( ilość dni i godzin)
- data/okres
zakres
inne atrakcje
Podaj swojego maila